Om oss

Nærbø Kristelige Ungdomslag er består av en gjeng ungdommer fra 8. klasse og oppover. Vi samlest hver lørdag på Nærbø Bedehus til ungdomsmøte, hvor vi lovsynger og hører om Jesus. Etter møtet finner vi ofte på noe kjekt å gjør, som f.eks bilrebus, bruskassestabling og pizzalaging. De kveldene vi ikke finner på noe spesielt å gjør, samlest vi på loftet til godt drøs, kaffi og god musikk. Her finnes også endel brettspill, så du vil nok finne noen rundt et spill med Settlers eller et slag med kort. Vi har også klatrevegg og et kjempeludo på gangen.

Møt opp på neste Ungdomsmøte, Lørdag kl. 20, du er hjertelig velkommen.